ban-header-logo2.jpg
zaawansowane opcje wyszukiwania
                       
PODATKI 2021.jpg
ban-defibrylator_Easy-Resize.com.jpg
ban-500plusa (Copy).jpg
ban-odpady.jpg
banner_NSPa.jpg
banner_burmistrz5.jpg
banner GEOPORTAL.jpg
ban_prezentacja.jpg
ban-sesja2.jpg
przedsiebiorcy.jpg
tvrypin.jpg
budżet_ok.jpg
1.jpg
banner_informator_2b.jpg
ban-newsletter.jpg
smsinfo.jpg
ban-cmentarz.jpg
ban-biblioteka.jpg
Banerek - repertuar.jpg
Rypińska Karta Seniora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin przyznawania

„Rypińskiej Karty Seniora”

Wstęp

§ 1

 1. Organizatorem pilotażowego programu "Rypińska Karta Seniora", zwana dalej "Karta Seniora" jest Gmina Miasta Rypin. Program jest przeznaczony dla seniorów, którzy dzięki posiadaniu Karty Seniora, będą mogli skorzystać z promocji przygotowanych przez partnerów programu.
 2. Karta Seniora wydawana jest w celu zwiększenia aktywności mieszkańców oraz dostępu do usług publicznych, dóbr kultury, imprez sportowych, poprawy warunków bytowych dzięki wprowadzeniu, koordynacji i promocji systemu ulg dla  rypińskich  seniorów stosowanych przez:
  1. jednostki organizacyjne Gminy Miasta Rypin
  2. inne jednostki i instytucje publiczne, kluby sportowe i stowarzyszenia,
  3. firmy i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Rypin

Postanowienia ogólne

§ 2

 1. Program "Rypińska Karta Seniora" jest programem działającym na terenie Rypina tylko i wyłącznie w punktach wskazanych przez partnerów, którzy przystąpili do programu.
 2. Posiadacz Karty Seniora uczestniczy w programie osobiście, a jego członkostwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę.
 3. Prawo do korzystania z promocji oferowanych przez partnerów programu, przysługuje wyłącznie posiadaczowi Karty Seniora.

Uczestnictwo w programie

§ 3

 1. Uczestnikiem programu Rypińska Karta Seniora, może być osoba, która ukończyła 60 rok życia i jest mieszkańcem Gminy Miasta Rypin, także posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Karta Seniora wydawana jest w celu potwierdzenia uprawnień do korzystania z systemu ulg, zniżek i ofert dla osób od 60 roku życia.
 3. Uczestnik programu może posiadać jedną Kartę Seniora.
 4. Karta Seniora  jest kartą imienną, zawierająca indywidualny numer karty.

 

Przyznawanie Karty Seniora

§ 4

 1. W celu otrzymania Karty Seniora  osoba uprawniona składa w Wydziale Promocji i Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miasta Rypin wypełniony i podpisany wniosek. Wniosek Karty Seniora powinien zawierać min. : imię i nazwisko, pesel, dane kontaktowe uczestnika programu.
 2. Druki wniosków są dostępne w WPiKS Urzędu Miasta Rypin przy ul. Warszawskiej 40  oraz na stronie www.rypin.eu
 3. Wniosek o wydanie Karty Seniora  rozpatrywany jest w terminie do 14 dni kalendarzowych, od dnia złożenia w Urzędzie Miasta Rypin
 4. Zgodę na wydanie Karty Seniora wydaje Burmistrz Miasta Rypin lub osoba przez niego upoważniona.
 5. Odbiór Karty Seniora  odbywa się w WPiKS Urzędu Miasta Rypin przy ul. Warszawskiej 40.  Karta Seniora ważna jest jedynie z dokumentem potwierdzającym tożsamość  osoby (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy itp.).
 6. Przy odbiorze Karty Seniora, osoba uprawniona otrzyma aktualny katalog przysługujących ulg.
 7. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 54-280-96-26

Katalog przysługujących ulg

§ 5

 1. Katalog podmiotów, uczestniczących w pilotażowym programie "Rypińska Karta Seniora", w tym aktualny katalog ulg, zniżek i ofert bezpłatnych, znajduje się na stronie internetowej www.rypin.eu
 2. Katalog podmiotów aktualizowany będzie w porozumieniu z partnerami programu.
 3. Potwierdzeniem możliwości korzystania z ulg, które zostały przewidziane dla posiadaczy Karty Seniora  jest komunikat / naklejka/plakat  informująca o honorowaniu Karty Seniora, umieszczona w witrynach podmiotów współpracujących z  organizatorem  przy realizacji programu.
 4. Podmioty, które są zainteresowane przystąpieniem do programu mogą zgłaszać swoją chęć udziału poprzez złożenie deklaracji i przedstawienie oferty ze zniżkami i promocjami. Druki deklaracji  są dostępne w WPiKS Urzędu Miasta Rypin przy ul. Warszawskiej 40  oraz na stronie www.rypin.eu

 

Pozostałe postanowienia

§ 6

 1. Karta Seniora wydawana jest bezterminowo. Ważność karty wygasa w przypadku zakończenia programu „Rypińska Karta Seniora”

§ 7

 1. Karta Seniora  nie jest kartą płatniczą, ani kartą kredytową.

 

 

§ 8

 1. Właścicielem Karty Seniora jest organizator. W przypadku znalezienia Karty Seniora, należy ją zwrócić do Urzędu Miasta Rypin, ul. Warszawska 40 Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej (pokój 113)

§ 9

 1. W przypadku zmiany danych, utraty lub uszkodzenia Karty Seniora, osoba uprawniona zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie w formie pisemnej w Wydziale Promocji i Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miasta Rypin wraz z wnioskiem o wydanie wtórnika Karty Seniora.

Postanowienia końcowe

§ 10

 1. Gmina Miasto Rypin zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia programu „Rypińska Karta Seniora” w każdym momencie.
 2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia programu „Rypińska Karta Seniora”, Gmina Miasta Rypin zobowiązana jest do umieszczenia informacji o tym na stronie internetowej www.rypin.eu  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rypin  oraz poinformowania partnerów programu.

 

§ 11

 1. Gmina Miasta  Rypin  nie ponosi odpowiedzialności za zniżki, ulgi i inne oferty proponowane posiadaczom „Rypińska Karta Seniora”  przez partnerów programu.

 

Wyślij na portal społecznościowy Facebook
Wyślij link e-mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz
się