ban-header-logo2.jpg
zaawansowane opcje wyszukiwania
                       
PODATKI 2021.jpg
ban-defibrylator_Easy-Resize.com.jpg
ban-500plusa (Copy).jpg
ban-odpady.jpg
banner_NSPa.jpg
banner_burmistrz5.jpg
banner GEOPORTAL.jpg
ban_prezentacja.jpg
ban-sesja2.jpg
przedsiebiorcy.jpg
tvrypin.jpg
budżet_ok.jpg
1.jpg
banner_informator_2b.jpg
ban-newsletter.jpg
smsinfo.jpg
ban-cmentarz.jpg
ban-biblioteka.jpg
Banerek - repertuar.jpg
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

 

 

 

 

 

 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Miasto Rypin na początku 2015 r. przystąpiło do sporządzania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Rypin na lata 2015-2020”. Prace związane z opracowaniem dokumentu zakończono przyjęciem planu uchwałą Rady Miasta Rypin nr XIII/109/15 z dnia 30.11.2015 r. Dokument ten był już dwukrotnie aktualizowany, ostatnia aktualizacja została przyjęta uchwałą Rady Miasta Rypin nr XXVIII/212/16 z dnia 28.12.2016 r.

Plan gospodarki niskoemisyjnej zawiera instrukcje, co zrobić aby efektywniej wykorzystywać energię i ograniczać emisję szkodliwych substancji.

Realizacja projektu umożliwi aktualną ocenę stanu powietrza w Gminie Miasta Rypin oraz analizę gospodarki energetycznej. Dokument nakreśla działania w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, poprawy efektywności gospodarki energią oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł.

Efektem końcowym PGN będzie zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą wszystkich uczestników realizacji Programu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.

Realizacja projektu objęła swoim zakresem także stworzenie bazy danych zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w Gminie, w jej poszczególnych sektorach i obiektach, oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych.

Z projektem dokumentu można zapoznać się w Urzędzie Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, pok. 115 lub na stronie internetowej urzędu www.rypin.eu lub www.bip.rypin.eu.

Wyślij na portal społecznościowy Facebook
Wyślij link e-mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz
się