ban-header-logo2.jpg
zaawansowane opcje wyszukiwania
                       
PODATKI 2021.jpg
ban-defibrylator_Easy-Resize.com.jpg
ban-500plusa (Copy).jpg
ban-odpady.jpg
banner_NSPa.jpg
banner_burmistrz5.jpg
banner GEOPORTAL.jpg
ban_prezentacja.jpg
ban-sesja2.jpg
przedsiebiorcy.jpg
tvrypin.jpg
budżet_ok.jpg
1.jpg
banner_informator_2b.jpg
ban-newsletter.jpg
smsinfo.jpg
ban-cmentarz.jpg
ban-biblioteka.jpg
Banerek - repertuar.jpg
grafika
Odpady Komunalne

Od 1 stycznia 2020 roku zaczynają obowiązywać w pełni zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Najważniejszą zmianą dla wszystkich mieszkańców jest powszechny obowiązek segregowania odpadów komunalnych. Nie ma już możliwości wskazania w deklaracji braku segregacji. Każdy właściciel nieruchomości musi zadbać o to by jego nieruchomość była wyposażona w odpowiednią ilość pojemników i worków do poszczególnych frakcji odpadów, do których należą:

 1. tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe;
 2. szkło;
 3. papier i tektura;
 4. bioodpady stanowiące odpady komunalne;
 5. niesegregowane (zmieszane) odpady – tzw. odpady resztkowe
 6. popioły stanowiące odpady komunalne (dotyczy tylko nieruchomości na których wykorzystywane są źródła ciepła na paliwa stałe).

Powyższe odpady będą od mieszkańców odbierane z terenu nieruchomości w wyznaczonych terminach, które wskazane są w harmonogramie odbioru na dany okres czasu.

Dodatkowo selektywnej zbiórce na terenie miasta podlegają także odpady:

 1. przeterminowane leki i chemikalia;
 2. odpady niebezpieczne;
 3. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
 4. zużyte baterie i akumulatory;
 5. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 6. meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 7. zużyte opony;
 8. odpady budowlane i rozbiórkowe;
 9. odzież i tekstylia;

Powyższe odpady właściciele nieruchomości dostarczają do PSZOK czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który dla mieszkańców miasta został utworzony przy ul. E. Orzeszkowej 4 w Rypinie (przy siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego KOMES).

Więcej o sposobie segregacji odpadów dowiesz się TUTAJ.

Wyślij na portal społecznościowy Facebook
Wyślij link e-mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz
się