ban-header-logo2.jpg
zaawansowane opcje wyszukiwania
                       
PODATKI 2021.jpg
ban-defibrylator_Easy-Resize.com.jpg
ban-500plusa (Copy).jpg
ban-odpady.jpg
banner_NSPa.jpg
banner_burmistrz5.jpg
banner GEOPORTAL.jpg
ban_prezentacja.jpg
ban-sesja2.jpg
przedsiebiorcy.jpg
tvrypin.jpg
budżet_ok.jpg
1.jpg
banner_informator_2b.jpg
ban-newsletter.jpg
smsinfo.jpg
ban-cmentarz.jpg
ban-biblioteka.jpg
Banerek - repertuar.jpg
Fundusz Dróg Samorządowych

Flaga i godło Polski

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego,

Nazwa zadania „Budowa drogi gminnej na odcinku od ul.Gałczyńskiego do granicy miasta Rypin”

kwota dofinansowania - 972 381,00 zł
całkowita wartość inwestycji - 1 389 116,29 zł

 

W dniu 2 czerwca 2020 r. zawarto Umowę pomiędzy Gminą Miasta Rypin a Wojewodą Kujawsko- Pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem na udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych  na realizacje zadania pn. „Budowa drogi gminnej na odcinku od ul.Gałczyńskiego do granicy miasta Rypin”. Kwota dofinansowania w wysokości  972 381,00 zł  stanowi 70% wartości robót budowlanych wynoszących 1 389 116,29 zł. Wykonawcą zadania jest firma BUD-WEST Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego. Planowany termin zakończenia robót upływa 19 października 2020 r. 

W ramach zadania powstanie droga gminna długości 0,645 km, z jezdnią szerokości 5,0 m. i jednostronnym chodnikiem szer. 2,0 m. Nawierzchnia jezdni i chodnika zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kamienia łamanego. Odprowadzenie wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej  zapewni budowany kolektor o długości ok. 0,88 km z systemem przykanalików i studni wpustowych.  Droga wyposażona będzie w elementy bezpieczeństwa ruchu jak oznakowanie pionowe i poziome, spowalniające ruch wyniesione przejścia dla pieszych, doświetlenie przejść  lampami ledowymi oraz oznakowanie aktywne.

Wybudowany odcinek drogi, który łączy ul. Gałczyńskiego z drogą leżącą na terenie gminy Rypin i prowadzącą do Starorypina Prywatnego stworzy alternatywne połączenie z drogą wojewódzką nr 560 Rypin-Brodnica oraz  znacząco skróci dojazd i dojście do Cmentarza Komunalnego czy f-my Gaspol.  Poprawi się również komfort i bezpieczeństwo dojazdu do istniejącej oraz powstającej zabudowy jednorodzinnej. 

Zdjęcie inwestycji

Zdjęcie inwestycji


W dniu 11.09.2020 r. komisja powołana przez Burmistrza Miasta Rypin przy udziale Wykonawcy dokonała odbioru końcowego zadania „Budowa drogi gminnej na odcinku od ul.Gałczyńskiego do granicy miasta Rypin”.Na wykonane roboty Wykonawca udzielił gwarancji na okres 60 m-cy od dnia odbioru końcowego.

Ryczałtowa wartośc robót wyniosła 1 389 116,29 zł

przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych 972 381,00 zł

Udział własny gminy został sfinansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zdjęcie zrealizowanej drogi Gałczyńskiego

Zdjęcie zrealizowanej drogi Gałczyńskiego

Zdjęcie zrealizowanej drogi Gałczyńskiego

Zdjęcie zrealizowanej drogi Gałczyńskiego

Zdjęcie zrealizowanej drogi Gałczyńskiego

Zdjęcie zrealizowanej drogi Gałczyńskiego

Zdjęcie zrealizowanej drogi Gałczyńskiego

Wyślij na portal społecznościowy Facebook
Wyślij link e-mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz
się