ban-header-logo2.jpg
zaawansowane opcje wyszukiwania
                       
PODATKI 2021.jpg
Wtorek, 13.07.2021
Maciej PiotrowskiLiczba wyświetleń: 134
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

 

Prezentujemy informacje dotyczące oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski Koło Powiatowe w Rypinie, ul. Plac Sienkiewicza 4, 87-500 Rypin złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Wyjazd integracyjno-rehabilitacyjny do Warszawy” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb uproszczony).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rypin www.bip.rypin.eu, na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Rypin oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Rypin www.rypin.eu.

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty osobiście w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miasta Rypin pok. 107 lub drogą elektroniczną na adres: na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Wyślij na portal społecznościowy Facebook
Wyślij link e-mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ